Promluvme si o SOTEXU

Česká značka Utopy, je, jako jedna z mála českých firem, držitelem certifikátu SOTEX, který spadá pod mezinárodní asociaci GINETEX. K čemu vlastně slouží a proč ho máme?

O Sotexu

Nejdříve trochu odborně. SOTEX je spolek, spojující fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a v dalších souvisejících činnostech na území České republiky. Spolek také patři pod Mezinárodní asociaci pro označování textilu symboly ošetřování a údržby a také je vlastníkem známky Zaručená kvalita. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné. Symboly údržby podléhají ochraně vycházející z mezinárodní registrace ochranné známky č. 849 319 a 849 320, která je v České republice zajišťována Úřadem pro průmyslové vlastnictví.

Studie ukazuje, že 70 % Evropanů dodržuje instrukce pro správnou údržbu textilu ve formě symbolů údržby.

Co tedy přesně znamená být držitelem certifikátu Sotex?

Když se firma zařadí do spolku Sotex, získává tím právo používat licencované symboly údržby. Jejich umístění na textil pomáhá uživatelům lépe se orientovat v péči o zakoupené oděvy a zamezit tak nechtěnému poškození produktu.  V současné době je vzhled a pořadí symbolů užívaných pro značení následující:

A protože my v Utopy pro vás chceme to nejlepší, vzdali jsme se všitých etiket a symboly s popisky tiskneme rovnou na látku, abychom vám zajistili naprosté pohodlí. Teď už víte, co to ten Sotex vlastně je a kde ho můžete na našich produktech najít.